Ring oss för mer info:  08 - 555 16 217

Resurshuset är en trygg och engagerad partner inom företageri och redovisning . 
I nära relation med kunden bygger vi strukturer för varje företags egna behov och utvecklingspotential.
Vår ambition är att frigöra tid och energi för företagare, till att kunna skapa mer affärer och mer pengar.

Ekonomisk rådgivning

Vi ger rådgivning i ekonomiska frågor både till företag, företagare och privatpersoner.

Bokföring

Vi hanterar alla slags löpande ekonomiarbeten. Från bokföring och löner till skattedeklarationer och årliga bokslut samt årsredovisningar.

Bolagsbildningar

Vill du starta bolag?
Vi hjälper dig hela vägen i mål.

Senaste nytt

De nya reglerna innebär bland annat en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent.
Regeringen anför att alltför förmånliga skatteregler för ränteavdrag kan leda till urholkning av skattebasen och vinstförflyttning. En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs därför i form av en s.k. EBITDA-regel. Avdragsutrymmet uppgår till 30 procent av EBITDA. Detta kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Av offentligfinansiella skäl kommer bolagsskattesatsen under de två första åren dock att vara 21,4 procent.

Läs hela inlägget »