Vad vi kan hjälpa till med

Resurshuset är en digital redovisningsbyrå på Kungsholmen i Stockholm som skräddarsyr ekonomilösningar åt företag i alla storlekar och branscher.  Vårt mål är att optimera företags ekonomiska resultat och tillsammans identifierar vi just era möjligheter. Vår byrå ägs och drivs av företagare som förstår företagare, så era behov får styra vad vi står till tjänst med. 

Redovisning/ Bokföring

Alla som driver näringsverksamhet måste upprätta en löpande redovisning och bokföring. Det gäller oavsett företagsform och verksamhetens omfattning. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp och styra verksamheten. Det finns lagar som styr bokförings-skyldigheten. 
Vi sköter allt det löpande ekonomi-arbetet från bokföring, löner, fakturering och de månatliga skattedeklarationerna samt  bokslut och årsredovisningar.

Bokslut

Alla aktiebolag måste enligt lag upprätta en årsredovisning efter varje avslutat räkenskapsår. För aktiebolag med en omsättning under 3 miljoner kronor och färre än tre anställda i genomsnitt per år, finns sedan 2010 inte längre något krav på att anlita revisor. Dessa företag kan istället använda sig av redovisningskonsulter för att säkerställa ordning och reda. Kvalitet i sin bokföring och övrig redovisning är mycket lönsamt att ha. 

Ekonomisk planering

Att planera handlar om att sätta upp mål och förutse framtiden. När en verksamhet planeras tar de ansvariga ställning till den kommande verksamhetens inriktning och omfattning, samt vilka resurser som ska nyttjas för att nå de uppställda målen.
Ekonomi betyder kort och gott att "hushålla med begränsade resurser".
För detta krävs planering som i sin tur skapar framförhållning och handlingsfrihet.

Deklarationer

Bolagsbildningar

Skatteplanering

Deklarationer är den kanske viktigaste formen av redovisningen till Skatteverket. Detta gäller vare sig det är till företaget eller dig som fysisk person. När du som företagare deklarerar så är det mycket att tänka på och det handlar främst om tre huvudsakliga deklarationer; moms, skatt och inkomstdeklaration. Vi hjälper dig både som företagare och privatperson.

Har du tankar på att starta ett nytt företag så hjälper vi dig gärna med detta. Idag är det smidigt att bilda nytt företag, även ett aktiebolag som har en hel del formalia som ska upprättas.
Enskild firma behöver endast registrera sig för F-skatt och moms och så är du igång. Du kan registrera namnet hos Bolagsverket, men det är inte nödvändigt.

Skatteplanering är att inom rådande lagar hitta vägar för att betala så lite och jämn skatt som möjligt. Det är din skyldighet som företagare att sköta ditt bolag på ett ansvarsfullt sätt och att inte betala mer i skatt än vad lagen anger. Att planera detta klokt gör att du får en jämn och korrekt skatt att betala.
Skattefusk och skattebrott är att bryta mot lagen och därför något helt annat.